• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Naukowe Koło Studentów Historii UWM

Opiekun: dr hab.  Anna Pytasz- Kołodziejczyk, prof. UWM

Naukowe Koło Studentów Historii UWM pod opieką dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM działa w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 24 kwietnia 2002 r. (do czerwca 2018 r. pod nazwą Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski). Na zmianę nazwy Koła wpłynęło rozszerzenie profilu zainteresowań jego naukowych członków – studentów Historii, których w ciągu kilkunastu lat nieprzerwanej działalności Koła, przewinęło się przez jego szeregi niemal kilkuset.

Studenci skupieni w Kole poszerzali wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej, szczególnie w zakresie historii społeczno-gospodarczej i wojskowości. Efekty swoich badań naukowych publikowali w pierwszych latach działalności Koła w samodzielnie przygotowywanym czasopiśmie pt. „Medium Aevum”, którego pierwszy numer ukazał się w 2002 r., a przygotowano ich łącznie kilkanaście. Członkowie Koła w latach 2003 i 2014 zorganizowali obozy naukowe w Krakowie, w 2009 r. współorganizowali obóz przybliżający historię pogranicza polsko-litewskiego, w 2015 r. obóz tematyczny: „Szlakiem książąt pomorskich i europejskiego gotyku ceglanego”, w 2017 r. obóz, którego celem było zapoznanie się z dziedzictwem polskości na Ukrainie. Członkowie Koła uczestniczą corocznie od 2006 r., co szczególnie cenne, w ogólnopolskich zjazdach historyków studentów, a także w różnorodnych seminariach i konferencjach naukowych. Podczas nich zaprezentowali kilkadziesiąt oryginalnych referatów naukowych, spotykających się z uznaniem ich wartości merytorycznej wśród uczestników seminariów i konferencji. Koło jest również współorganizatorem konferencji naukowych (np. II Sesji naukowej „Życie Polaków w XIX wieku. Portret kobiecy – Polki w realiach epoki”, Olsztyn 24-25 marca 2014 r.).

Przedmiot troski członków Koła stanowi także działalność popularyzatorska, w ramach której włączyli się od 2014 r. w organizację eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej, współuczestniczą w organizacji zajęć na Uniwersytecie Dzieci oraz organizują spotkania dla młodzieży szkolnej popularyzujące historię. Członkowie Koła starają się prezentować wyniki swoich naukowych dociekań w ramach seminariów tematycznych, których jak dotąd zorganizowano kilkanaście. Z inicjatywy członków Naukowego Koła Studentów Historii UWM odbyło się także kilka seminariów naukowych z udziałem zaproszonych gości – naukowców oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych w kraju.

Swoje zainteresowania naukowe kilku członków Koła kontynuowało, bądź kontynuuje w ramach studiów doktoranckich.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na FB


https://www.facebook.com/groups/1316912508322742/?ref=group_header

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl