• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład dr hab. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew w Szczytnie

         W dniu 23  marca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie miał miejsce wykład dr hab. Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM  poświęcony Księdze z czasów Mikołaja Kopernika znajdującej się w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Pani Profesor przybliżyła młodzieży postać tego wielkiego uczonego oraz jego uwagi i myśli zapisane we wspomnianej księdze.  Dziękujemy za wyrazy uznania dla Pani Profesor za interesujący wykład, skierowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Pana Wojciecha Gramowskiego.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl