• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: miron.wolny@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7835-128X


Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia starożytna.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Okres hellenistyczny;
  • Dzieje Kartaginy, zwłaszcza III wiek p.n.e.;
  • Dowódcy kartagińscy;
  • Historia medycyny;
  • Historia prawa.


PUBLIKACJE


Monografie

Miron Wolny, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e.), wyd. 2, Oświęcim 2016, ss. 440.

Miron Wolny, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e.), Olsztyn 2013, ss. 440.

Miron Wolny, Hannibal w Italii 218-217 p.n.e. Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, Olsztyn 2007, ss. 321.


Rozdziały w monografiach

Miron Wolny, Historia starożytna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, [w:] Historia starożytna na polskich uniwersytetach - wczoraj, dziś, jutro, red. R. Kulesza, Warszawa 2016, s. 103-121.

Miron Wolny, Hiszpania kartagińska czy barkidyjska?, [w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 206-223.

Miron Wolny, Historia i propaganda. Okoliczności wybuchu drugiej wojny punickiej w świetle relacji Florusa (I, 22, 1-9), [w:] Propaganda władzy w świecie rzymskim, red. M. Wolny, Olsztyn 2012, s.31-50.

Miron Wolny, Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e.), [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. S. Olszaniec, P. Wojciechowski, Toruń 2010, s. 159-172.

Miron Wolny, Research on Tasks of the Carthaginian Commanders in the Second Punic War (218-201 B.C.). Several Mathodological Remarks, [w:] History-Archive Studies-Information Science: Methodological Issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 11-16.

Miron Wolny, Controversies Surrounding Pyrrhus’ Birthdate, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100-lecia urodzin Prof. Józefa Wolskiego, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamona, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 183-190.


Artykuły w czasopismach naukowych 

Miron Wolny, Nauka Hippokratesa i rzymska propaganda. Zaraza na Sycylii w relacji Liwiusza (Liv. 25.26.7-15), "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 7-27.

Miron Wolny, Nullus Deum Metus!, "Studia Europaea Gnesnensia", 2016 (14), s. 241-248.

Miron Wolny, Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.), "Echa Przeszłości", 2015, t. 16, s. 7-23.

Miron Wolny, Inhumana crudelitas wodza Hannibala, "Echa Przeszłości", 2014, t. 15, s. 7-18.


Miron Wolny, Pyrrhus’ Return to the Epirus and Neoptolemos’ Death (296 B.C), "Echa Przeszłości", 2011, t. XII, s. 7-14.

Miron Wolny, Oszustwo Abilyksa – fikcja literacka czy rzeczywisty symptom słabości polityki Barkidów w Hiszpanii w początkowym okresie drugiej wojny punickiej?, "Echa Przeszłości", 2008, t. IX, s. 7-23.

Miron Wolny, Rola poddowódców kartagińskich w zwycięskim marszu Hannibala przez Italię (218- 216 p.n.e.), "Antiquitas", 2007, t. 29, s. 211-224.

Miron Wolny, Dasius aus Brundisium – ein historiographisches Rätsel, "DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona", 2007, t. 7, s. 219-226.

Miron Wolny, Lex Claudia a rozwój politycznej kariery Gajusza Flaminusza, "Studia Prawnoustrojowe", 2007, t. 7, s. 324-334.

Miron Wolny, Świętokradztwo Pyrrusa w świątyni Persefony w Lokroi Epizephyrioi, "Echa Przeszłości", 2006, t. VII, s. 7-16.

Miron Wolny, Kłopoty Hannibala z przekroczeniem rzeki Rodan, "Nowy Filomata", 2006, 10.2, s. 111-115.

Miron Wolny, Hannibal’s Oath before Expedition to Gades (237 B. C.) – Functions and Way of Reception, "Antiquitas", 2006, t. 27, s. 27-31.


Redakcje monografii wieloautorskich

History - Archive Studies - Information Science: methodological issues, red. K. Narojczyk, M.  Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, ss. 213.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje 

Miron Wolny, Potencjał finansowy Hiszpanii i jego rola w zmaganiach rzymsko-kartagińskich na początku drugiej wojny punickiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu. [Kielce 2009 r.]

Miron Wolny, Spełnione i niespełnione miłości władców okresu hellenistycznego. Kilka wybranych przykładów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Miłość spełniona-miłość niespełniona. [Szklarska Poręba 2009 r.]

Miron Wolny, Sosylos – historyk wyprawy Hannibala, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne. [Olsztyn 2009 r.]

Miron Wolny, Hiszpania kartagińska czy barkidyjska?, Konferencja: Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo. [Warszawa 2009 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Stypendia

Miron Wolny, stypendium naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyznane na wyjazd do Rzymu, praca naukowa w instytucjach: École Française de Rome. [2011 r.]

Miron Wolny, stypendium naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyznane na wyjazd do Rzymu, praca naukowa w instytucjach: École Française de Rome. [2008 r.]

Miron Wolny, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, przyznane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie na wyjazd do Rzymu, praca naukowa w instytucjach: École Française de Rome, British School at Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana. [2007 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia starożytna powszechna;

Fenicjanie i Kartagińczycy w świecie starożytnym;

Antyczne korzenie współczesnej cywilizacji europejskiej;

Konwersatorium z języka angielskiego;

Powszechna historia prawa.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego. [od 2015]

Członek International Science of Knowledge Organization. [od 2011]

Członek Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. [2007-2010]

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – członek zarządu oddziału olsztyńskiego. [od 2006]

Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Prusów „Pruthenia”. [od 2006]

Członek zespołu okręgowego Olimpiad Historycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zakres: historia starożytna. [od 2006 r.] 


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca. [2011-2013]

Nagroda zespołowa, II stopnia, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [2008]


HOBBY

Historia kultury i religii, literatura, muzyka.


M. Wolny, Hannibal’s Oath before Expedition to Gades (237 B. C.) – Functions and Way of Reception, Antiquitas 27, 2006, s. 27-31.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl