• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ


E-mai: m.chudzikowska@uwm.edu.pl

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5631-7259

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Filologia klasyczna;
 • Historia literatury wczesnośredniowiecznej.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Łacińskie źródła do historii Franków;
 • Piśmiennictwo karolińskie;
 • Recepcja antyku w literaturze karolińskiej;
 • Literatura parenetyczna w średniowieczu;
 • Savoir-vivre - historia i współczesność;
 • Dyplomacja kulturalna.


PUBLIKACJE


Monografie

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno–filologiczne, Olsztyńska Biblioteka Historyczna, t. I, Olsztyn 2011, ss. 172.


Rozdziały w monografiach

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Podróże Karola Wielkiego ku wschodnim rubieżom Cesarstwa, [w:] Via viatores quaerit: mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 9-23.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Reminiscencja antycznego mitu o psiogłowych w literaturze wieków średnich, [w:] Naukowcy w poszukiwaniu magicznego pierwiastka, red. M. Zaorska, A. Grabowski, Olsztyn 2016, s. 66-83.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Status dziecka i starca w społeczeństwie i rodzinie okresu merowińskiego w narracji Grzegorza z Tours (538-594), [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M.  Kołacz-Chmiel, Lublin 2016, s. 119-138.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Kanon cywilizowanej czystości według Erazma z Rotterdamu na podstawie De civilitate morum pueriliumm, [w:] Czystość i brud: higiena nowożytna (XV-XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015, s. 329-344.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Pijaństwo frankońskich elit w świetle wybranych źródeł z VI-IX wieku, [w:] Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności, red. R. Bubczyk, B. Hołub, J. Sołtys, Lublin 2015, s. 13-28.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Ziołolecznictwo klasztorne doby karolińskiej w świetle liryki Walahfrida Strabona (ok. 808–849), [w:] Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk , Bydgoszcz 2014, s. 149–167.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Bajkowość średniowiecznych bestiariuszy. Na przykładzie De bestiis Rabana Maura (780-856), [w:] Naukowe fascynacje bajką, red. A. Grabowski, M. Zaorska, t. 6, Olsztyn 2014, s. 74-92.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Do wód Rzymianie, do wód! O balneoterapii w starożytnych Bajach i Puteoli, [w:] Czystość i brud. Higiena w starożytności, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013, s. 211–223.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Kąpiele lecznicze w XIV-wiecznym Królestwie Neapolu, [w:] Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, t. III, red. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Wrocław 2013, s. 95-111.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Z wykładów Michele Savonaroli (1385-1468) o kąpielach – czyli włoscy humaniści na służbie balneoterapii, [w:] Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, red. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, t. III, Wrocław 2013, s. 113-133.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Idealny władca „powtórnie odbudowanego Rzymu” w parenezie Smaragda z St. Mihiel, [w:] Propaganda władzy w świecie rzymskim, seria: Z antycznego świata, red. M. Wolny, t. 2, Olsztyn 2012, s. 96–111.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Zasoby inwentarzowe królewskich domen ery karolińskiej w świetle dokumentów — Brevium exempla i Capitulare de villis, [w:] Od antyku do współczesności, red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, Olsztyn 2012, s. 41-54.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Ex toto corde, tota mente, toto intellectuniespełniona miłość Dhuody z Septymanii (ok. 803–843) na tle realiów epoki, [w:] Miłość spełniona — miłość niespełniona, red. K. Majbroda, P. Płonka–Syroka, Wrocław 2010, s. 109–127.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Remarks on the Source Evidence in the Libri  Carolini. Criteria for the Classification, [w:] History - Archive studies - Information science, red. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 17-33.


Artykuły w czasopismach naukowych

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Wczesnośredniowieczny ethos rycerski w narracji Dhuody z Septymanii (ok. 803-843 r.), "Colloquium", 2015 (1), s. 45-60.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Hierofanie wczesnośredniowiecznego mikrokosmosu. Rozważania na kanwie rozdziału – De vermibus – z summy Rabana Maura (ok. 780-856), "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", 2014/20, 503-514.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Świat roślin w karolińskim dokumencie Capitulare de villis, "Echa Przeszłości", 2012, t. XIII, s. 7–23.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Liber manualis księżnej Dhuody z Septymanii (ok. 803-843) jako instrukcja i świadectwo kontemplacji Boga, "Studia Warmińskie", 2012/49, s. 341–357.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Teodulfa z Orleanu (750/760–821) fascynacja klasykami. Refleksje na kanwie utworu Versus contra iudices, "Studia Europaea Gnesnensia", 2012/6, s. 315–331.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (808–849). Rozważania w oparciu o przyrodniczy poemat De cultura hortorum, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", 2011/17, s. 273-288.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Anglosasi na tropie Symfozjusza. Przyczynek do twórczości biskupa Aldhelma (ok. 639-709), "Forum Teologiczne", 2012/13, s. 187–200.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, The Anti-Corruption Manifesto of Theodulf of Orleans. A Contribution to a Discussion about Literature of the Carolingian Era, "Echa Przeszłości", 2011, t. XII, s. 15-31.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Reminiscencja antycznego mitu o Psiogłowych w literaturze wieków średnich, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bajka, baśń, legenda, mit – magiczny pierwiastek utworu, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, Laboratorium Teoretycznych i Metodycznych Zagadnień Historii Sztuki Kemerowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. [Olsztyn 12-13 czerwca 2015 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Status dziecka i starca w społeczeństwie i rodzinie okresu merowińskiego w narracji Grzegorza z Tours (538-594), Ogólnopolska Konferencja Międzynarodowa: Dzieciństwo i starość w historiografii, Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. [Lublin 21-22 maja 2015 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Pijaństwo frankońskich elit w świetle wybranych źródeł z VI–IX w., Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Oblicza alkoholu w kulturze elit. Od średniowiecza do współczesności, Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS. [Lublin 24 października 2014 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Ziołolecznictwo klasztorne doby karolińskiej w świetle liryki Walahfrida Strabona (ok. 808–849), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Bydgoszcz 11–12 września 2014 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Podróże Karola Wielkiego ku wschodnim rubieżom Cesarstwa, I Wyszehradzka Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszechradzkiej, Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Fundacja ASS. [Gdynia 29-30 maja 2014 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Wczesnośredniowieczny ethos rycerski w narracji Dhuody z Septymanii (ok. 803–843r.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: O rycerskości, etosie i etyce służby, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. [Gdynia 28–29 listopada 2013 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Do wód Rzymianie, do wód! O balneoterapii w starożytnych Bajach i Puteoli, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Czystość i brud. Higiena w starożytności, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Bydgoszcz 12–13 września 2013 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Bajkowość wczesnośredniowiecznych bestiariuszy. Na przykładzie De bestiis Rabana Maura (780-856), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – bajki świata, Organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Psychologii Rozwoju I Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM. [Olsztyn 7 czerwca 2013 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Z wykładów Michele Savonaroli (1385-1468) o kąpielach – czyli włoscy humaniści na służbie balneoterapii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura Uzdrowiskowa w Europie, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, Muzeum Farmacji Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. [Zachełmie 16-17 maja 2013 r.]

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Healing baths in XIV century Kingdom of Naples — Pozzuoli, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Symposium on Culture of Health Cures in Europe, Bursa, University Istanbul Medical Faculty Department of Medical History and Ethics, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. [Turcja 7-8 czerwca 2012 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Język łaciński;

Łacina klasyczna;

Łacina średniowieczna;

Translatorium z języka łacińskiego;

Etykieta.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy;

Polskie Towarzystwo Historyczne;

Polskie Towarzystwo Filologiczne;

Wykładowca Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie;

Wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Olsztyńskiego, Giżyckiego,

Działdowskiego;

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska w ramach

7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Samorząd Miasta Olsztyna.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora UWM w Olsztynie II-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2005 r.]

Nagroda Rektora UWM w Olsztynie II-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2004 r.]


HOBBY

Malarstwo – olej na płótnie, muzyka, rolki.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl